Tra cứu tài liệu
Nhan đề
Tác giả
Từ khoá
Phân loại
Năm xuất bản
Số đăng ký cá biệt
1 trang
 
Hướng dẫn tra cứu tài liệu

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU ILIB

Chức năng này cung cấp cho người dùng công cụ tìm kiếm thông tin thư mục theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Cung cấp các khả năng tìm kiếm mạnh với giao diện được thể hiện dưới dạng một Form mẫu định sẵn.

B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có:
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Phân loại
    - Năm xuất bản
    - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB).

B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100

B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi

B6: Chọn kiểu hiển thị biểu ghi theo ISBD hoặc theo Marc21
    - Màn hình hiển thị theo ISBD
    - Màn hình hiển thị theo Marc21
Loại tài liệu của Thư viện
1. Bài trích: 0 
2. LV, LA, Đề tài khoa học: 0 
3. Sách Trao đổi: 0 
4. Sách bộ: 1672 
5. Sách tập: 6403 
6. Sách đơn: 15381 
7. dLib: 1 
8. Ấn phẩm định kỳ: 63 
9. Ấn phẩm định kỳ đã nhận: 4 
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Lịch sử quân sự Việt Nam / Bộ Quốc phòng, Viện lịc sử quân sự .-  chi tiết
2. Tạp chí Hậu cần quân đội / 2008 chi tiết
3. Kỹ thuật mạch điện tử 1 / Nguyễn Tôn Huỳnh .- 2008 chi tiết
4. Lý Thuyết An Ten / Nguyễn Đức Chánh,Phạm Văn Biên .- 1996 chi tiết
5. an ten / Nguyễn Đức Chánh .-  chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới

Trung tâm học liệu - Thư viện

Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc
101 Mai Xuân Thưởng - P. Vĩnh Hòa - TP. Nha Trang -  T. Khánh Hòa