Tra cứu Tài liệu điện tử
Loại tìm kiếm
Loại tài liệu
Nhan đề
Tác giả
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
Từ khóa
1 trang
 
Hướng dẫn tra cứu Tài liệu điện tử

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ DLIB


Chức năng này cung cấp cho người dùng tin tìm kiếm dữ liệu số có đính kèm trong các biểu ghi thư mục, hoặc dữ liệu số có trong biểu ghi của Dlib…(có thể là file doc, pdf,…)

1. TÌM KIẾM NÂNG CAO

B1: Tại màn hình trang chủ nhấn chọn Tab Tra cứu Dlib

B2: Chọn loại tài liệu cần tìm: Tài liệu hình ảnh, Tài liệu văn bản, Tài liệu vi phim vi phiếu, Tài liệu điện tử.

B3: Nhập điều kiện tìm kiếm vào Form tìm: Nhan đề, Tác giả, Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Từ khóa.

B4: Chọn trang cần hiển thị số biểu ghi tìm được trên 1 trang kết quả

B5: Nhấn nút tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm tài liệu

B6: Nhấn vào nút Chi tiết để xem chi tiết biểu ghi.

2. TÌM KIẾM TOÀN VĂN

Tìm những thông tin có trong những file đính kèm theo biểu ghi (có thể là file doc, pdf, …)

Tại màn hình tìm kiếm nhấn chọn mục Tìm kiếm toàn văn è hiển thị cửa sổ tìm kiếm toàn văn, nhập từ khóa cần tìm vào ô Từ khóa sau đó nhấn nút Tìm kiếm

3. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ MỚI.

Màn hình hiển thị sách mới của Dlib được hiển thị ở phía bên màn hình tra cứu, các biểu ghi mới sau khi bổ sung về thư viện sẽ được hiển thị lên mục thông báo sách mới này.

Tại màn hình sách mới người dùng có thể xem chi tiết các biểu ghi, nhấn chọn nút chi tiết để xem chi tiết biểu ghi
Tài liệu điện tử mới
Chọn trang
1. Hồ Chí Minh từ hoạt động thực tiễn đến tư duy lý luận / 2011 Chi tiết
2. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1945 dưới góc nhìn của người nước ngoài / 2014 Chi tiết
3. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam trong thời kỳ mới / 2013 Chi tiết
4. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam / 2014 Chi tiết
5. Mô hình phát triển xã hội của một số nước phát triển Châu Âu - Kinh nghiệm và ý nghĩa đối với Việt Nam / 2011 Chi tiết
Loại tài liệu theo độ Mật
1. Không bảo mật: 729 
2. Mật: 192 
3. Tối mật: 0 
4. Tuyệt mật: 0 
Loại tài liệu theo Bộ sưu tập
1. Kỹ thuật điện tử: 1 
2. Tiếng Việt: 1 
3. Tài liệu dạng Mp3: 0 
4. Tài liệu CD Janes: 0 
5. Kỹ thuật truyền dẫn trên cáp sợi quang: 0 
6. Nguồn điện thông tin: 0 
7. Tài liệu luận Án: 0 
8. Luận án cấp Cơ Ngành: 0 
9. Kỹ thuật truyền dẫn: 0 
10. Thông tin vệ tinh: 0 
11. Coaxial machine gun: 0 
12. Tiếng Pháp: 0 
13. Tài liệu văn bản: 0 
14. Kỹ thuật an ten: 0 
15. Luận án cấp Bộ: 0 
16. Alenia VIRS-7 thermal imager: 0 
17. Tiếng Anh: 0 
18. ATCOP thermal gunner: 0 
19. Tiếng Đức: 0 
20. Luận án cấp Cơ sở: 0 
21. Kỹ thuật Vô tuyến điện: 0 
22. Kỹ thuật chuyển mạch: 0 
23. Kỹ thuật truyền dẫn viba: 0 
24. AK Gun: 0 
25. Kỹ thuật Điện tử viễn thông: 0 
26. Kỹ thuật truyền dẫn trên đường dây kim loại: 0 

Trung tâm học liệu - Thư viện

Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc
101 Mai Xuân Thưởng - P. Vĩnh Hòa - TP. Nha Trang -  T. Khánh Hòa