Chi tiết biểu ghi DLIB
Tác giảPGS.TS Nguyễn Trọng Phúc
Năm xuất bản2011
Mô tảCuốn sách gồm 2 phần; Phần I: Hồ Chí Minh những năm tháng hoạt động thực tiễn và lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Phần II: Hồ Chí Minh những cống hiến về tư duy lý luận.
Nhan đềHồ Chí Minh từ hoạt động thực tiễn đến tư duy lý luận
Ngôn ngữvie
Nhà xuất bảnChính trị - Hành chính
Nơi xuất bảnH.
Môn loại3K5H
Từ khoá kiểm soátThư viện TSQTT.
Từ khoá kiểm soátTư duy lý luận
Từ khoá kiểm soátCách mạng Việt Nam
Từ khoá kiểm soátGiải phóng dân tộc
Từ khoá kiểm soátHồ Chí Minh
Từ khoá kiểm soátVân
Định dạngpdf
Sách mới DLib
Chọn trang
1. Hồ Chí Minh từ hoạt động thực tiễn đến tư duy lý luận / 2011 Chi tiết
2. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1945 dưới góc nhìn của người nước ngoài / 2014 Chi tiết
3. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam trong thời kỳ mới / 2013 Chi tiết
4. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam / 2014 Chi tiết
5. Mô hình phát triển xã hội của một số nước phát triển Châu Âu - Kinh nghiệm và ý nghĩa đối với Việt Nam / 2011 Chi tiết

Trung tâm học liệu - Thư viện

Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc
101 Mai Xuân Thưởng - P. Vĩnh Hòa - TP. Nha Trang -  T. Khánh Hòa