Chi tiết biểu ghi DLIB
Tác giảĐức Vượng
Năm xuất bản2013
Mô tảCuốn sách bao gồm các bài nghiên cứu của tác giả về quan điểm của C.Mác , Ph.Ăng ghen, V.I Lê nin,Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, những nguyên lý về lý luận, thực tiễn cách mạng Việt Nam, những nguyên cứu về quốc tế.
Nhan đềMột số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam trong thời kỳ mới
Ngôn ngữvie
Nhà xuất bảnChính trị Quốc gia - Sự thật
Nơi xuất bảnH.
Môn loại33
Từ khoá kiểm soátThư viện TSQTT
Từ khoá kiểm soátChủ nghĩa xã hội
Từ khoá kiểm soátTư tưởng Hồ CHí Minh
Từ khoá kiểm soátChủ nghĩa Mác Lê nin
Từ khoá kiểm soátLý luận
Từ khoá kiểm soátThực tiễn
Từ khoá kiểm soátHương
Định dạngPDF
Sách mới DLib
Chọn trang
1. Hồ Chí Minh từ hoạt động thực tiễn đến tư duy lý luận / 2011 Chi tiết
2. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1945 dưới góc nhìn của người nước ngoài / 2014 Chi tiết
3. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam trong thời kỳ mới / 2013 Chi tiết
4. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam / 2014 Chi tiết
5. Mô hình phát triển xã hội của một số nước phát triển Châu Âu - Kinh nghiệm và ý nghĩa đối với Việt Nam / 2011 Chi tiết

Trung tâm học liệu - Thư viện

Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc
101 Mai Xuân Thưởng - P. Vĩnh Hòa - TP. Nha Trang -  T. Khánh Hòa