Chi tiết biểu ghi DLIB
Tác giảVũ Như Khôi, Nguyễn Văn Hữu, Trần Thị Thái
Năm xuất bản2014
Mô tảCuốn sách đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, thức tỉnh khát vọng và niềm tin vào sức mạnh vào tương lai tốt đẹp của hàng triệu người bi nô dịch; góp phần quan trọng vào phong trào đấu tranh vì hoà bình độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Nhan đềChiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam
Ngôn ngữvie
Nhà xuất bảnQĐND
Nơi xuất bảnH.
Môn loại9(V)
Từ khoá kiểm soátThư viện TSQTT.
Từ khoá kiểm soátĐông Xuân 1953 - 1954
Từ khoá kiểm soátChiến dịch Điện Biên Phủ
Từ khoá kiểm soátLịch sử Việt Nam
Từ khoá kiểm soátLịch sử
Từ khoá kiểm soátVân
Định dạngpdf
Sách mới DLib
Chọn trang
1. Hồ Chí Minh từ hoạt động thực tiễn đến tư duy lý luận / 2011 Chi tiết
2. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1945 dưới góc nhìn của người nước ngoài / 2014 Chi tiết
3. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam trong thời kỳ mới / 2013 Chi tiết
4. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam / 2014 Chi tiết
5. Mô hình phát triển xã hội của một số nước phát triển Châu Âu - Kinh nghiệm và ý nghĩa đối với Việt Nam / 2011 Chi tiết

Trung tâm học liệu - Thư viện

Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc
101 Mai Xuân Thưởng - P. Vĩnh Hòa - TP. Nha Trang -  T. Khánh Hòa