Chi tiết biểu ghi DLIB
Tác giảGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, TS. Bùi Nhật Quang
Năm xuất bản2011
Mô tảCuốn sách gồm 411 trang, nghiên cứu và hệ thống hóa những lý thuyết phổ biến đã được thừa nhận ở Châu Âu về mô hình phát triển xã hội để vừa cung cấp thông tin khoa học, vừa đóng góp cho việc xây dựng cơ sở lý luận về phát triển xã hội và xây dựng mô hình phát triển xã hội ở Việt Nam.
Nhan đềMô hình phát triển xã hội của một số nước phát triển Châu Âu - Kinh nghiệm và ý nghĩa đối với Việt Nam
Ngôn ngữvie
Nhà xuất bảnKhoa học xã hội
Nơi xuất bảnH.
Môn loại3
Từ khoá kiểm soátThư viện TSQTT
Từ khoá kiểm soátXã hội
Từ khoá kiểm soátMô hình phát triển
Từ khoá kiểm soátChâu Âu
Từ khoá kiểm soátViệt Nam
Từ khoá kiểm soátMai Phương
Định dạngPDF
Sách mới DLib
Chọn trang
1. Hồ Chí Minh từ hoạt động thực tiễn đến tư duy lý luận / 2011 Chi tiết
2. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1945 dưới góc nhìn của người nước ngoài / 2014 Chi tiết
3. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam trong thời kỳ mới / 2013 Chi tiết
4. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam / 2014 Chi tiết
5. Mô hình phát triển xã hội của một số nước phát triển Châu Âu - Kinh nghiệm và ý nghĩa đối với Việt Nam / 2011 Chi tiết

Trung tâm học liệu - Thư viện

Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc
101 Mai Xuân Thưởng - P. Vĩnh Hòa - TP. Nha Trang -  T. Khánh Hòa