Xem chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Kỹ thuật mạch điện tử 1 : Giáo trình / Nguyễn Tôn Huỳnh. - Nha Trang : Trường Sĩ quan CH-KT Thông tin, 2008. - 112tr. ; 21x29cm
Chỉ số phân loại DDC
6T
Tiêu đề mô tả chính - Tên người
Nguyễn Tôn Huỳnh
Thông tin về nhan đề (chính)
Kỹ thuật mạch điện tử 1 / Nguyễn Tôn Huỳnh : Giáo trình
Xuất bản, phát hành
Nha Trang ; 2008 : Trường Sĩ quan CH-KT Thông tin
Mô tả vật lý
21x29cm 112tr.
Tóm tắt / chú giải
Tổng quan về khuyếch đại. Giới thiệu mạch cấp nguồn và ổn định chế độ làm việc, các mạch khuyếch đại tín hiệu nhỏ và khuyếch đại thuật toán.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Khuyếch đại; Khuyếch đại thuật toán; Kỹ thuật; Kỹ thuật mạch điện tử; Mạch cấp nguồn; Mạch khuyếch đại
Kho Giáo TrìnhGT.000146Trong kho sẵn sàng cho mượn
GT.000147Trong kho sẵn sàng cho mượn
GT.000148Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
Sách mới ILib
Chọn trang
1. Lịch sử quân sự Việt Nam / Bộ Quốc phòng, Viện lịc sử quân sự .-  chi tiết
2. Tạp chí Hậu cần quân đội / 2008 chi tiết
3. Kỹ thuật mạch điện tử 1 / Nguyễn Tôn Huỳnh .- 2008 chi tiết
4. Lý Thuyết An Ten / Nguyễn Đức Chánh,Phạm Văn Biên .- 1996 chi tiết
5. an ten / Nguyễn Đức Chánh .-  chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất ILib
Không có sách mới

Trung tâm học liệu - Thư viện

Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc
101 Mai Xuân Thưởng - P. Vĩnh Hòa - TP. Nha Trang -  T. Khánh Hòa