Giới thiệu website

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
THÔNG TIN LIÊN LẠC
 

CHỨC NĂNG CỦA TRUNG TÂM HỌC LIỆU - THƯ VIỆN
 

- Bảo đảm giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
- Cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn Trường.


NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM HỌC LIỆU - THƯ VIỆN

- Tham mưu đề xuất các chủ trương, biện pháp về xây dựng và tổ chức phục vụ của Trung tâm học liệu - Thư viện.
- Xây dựng nguồn tài nguyên của
Trung tâm học liệu - Thư viện, bao gồm các loại ấn phẩm và dữ liệu điện tử ngày càng phong phú và đa dạng cập nhật những phát triển mới về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật.
- Tổ chức hoạt động khoa học, hiệu quả, ứng dụng CNTT và những phát triển mới của ngành vào tổ chức Kho và phục vụ bạn đọc.
- Quản lý và khai thác hiệu quả hệ thống trang thiết bị, nguồn tài nguyên của
Trung tâm học liệu - Thư viện. Thực hiện nghiêm quy trình xử lý nghiệp vụ theo quy định.
- Tham gia các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Nhà trường.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TRUNG TÂM HỌC LIỆU - THƯ VIỆN
 

 

 

 

 

  

 

 
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Tài liệu điện tử mới
Chọn trang
1. Hồ Chí Minh từ hoạt động thực tiễn đến tư duy lý luận / 2011 Chi tiết
2. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1945 dưới góc nhìn của người nước ngoài / 2014 Chi tiết
3. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam trong thời kỳ mới / 2013 Chi tiết
4. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam / 2014 Chi tiết
5. Mô hình phát triển xã hội của một số nước phát triển Châu Âu - Kinh nghiệm và ý nghĩa đối với Việt Nam / 2011 Chi tiết
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Lịch sử quân sự Việt Nam / Bộ Quốc phòng, Viện lịc sử quân sự .-  chi tiết
2. Tạp chí Hậu cần quân đội / 2008 chi tiết
3. Kỹ thuật mạch điện tử 1 / Nguyễn Tôn Huỳnh .- 2008 chi tiết
4. Lý Thuyết An Ten / Nguyễn Đức Chánh,Phạm Văn Biên .- 1996 chi tiết
5. an ten / Nguyễn Đức Chánh .-  chi tiết
Website các đơn vị

Trung tâm học liệu - Thư viện

Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc
101 Mai Xuân Thưởng - P. Vĩnh Hòa - TP. Nha Trang -  T. Khánh Hòa